Celosvetový bezplatný Webkatalóg o športe, turistike, cestovaní, voľnom čase, ekológii, životnom štýle a zdraví v štyroch jazykoch  pre  šesť kontinentov určený aktívnym a zodpovedným ľuďom
Pridaj URL zdarma
Vaša pozícia: Index » Slovenská verzia » Pravidlá

Hľadanie v katalógu Cdfoto.biz:
 


                           Pravidlá vstupu a účasti
v Cdfoto.biz pre potenciálnych užívateľov tohto katalógu

 1 /. Jedná sa o nekomerčný katalóg,
resp. čiastočne komerčný katalóg (prvé 3 miesta v každej kategórii môžu byť spoplatnené
 10, - Euro /rok, ak prvá stránka má min. 10 účastníkov)
priateľský rodinám a podporujúci životné prostredie - ekologickú stopu.
 Katalóg je   určený zodpovedným ľuďom a spoločnostiam orientovaným na budúcnosť. Neprijímame webové stránky s pornogra-
 fickým, vulgárnym, násilným,
pirátskym alebo nezákonným obsahom, stránky nevhodné pre deti a stránky podporujúce
 hazardné hry, alebo webové stránky, ktoré odkazujú na takýto obsah u iných zdrojov.
Štandardné zápisy v katalógu
 
Cdfoto.biz sú zadarmo. Hoci štandardné zápisy v adresári Cdfoto.biz sú zadarmo, aspoň "like" odporúčania na Facebook.com
 alebo Google+ sa od vás očakávajú - viď bod 3.

 2 /. Vaše webové stránky musia byť v angličtine, nemčine, češtine alebo slovenčine, alebo musia mať verziu v jednom z týchto
 štyroch jazykov.

 3 /. Katalóg Cdfoto.biz uvíta akékoľvek trvalé spätné odkazy získané ako protislužba (zdarma) z Vašich webstránok, resp. z
 webstránok, s ktorými spolupracujete. Aj spätné odkazy na blogoch sú vítané. Iba klienti spriateleného katalógu Cdfoto.net a
 webstránky s dobrým rankingom, ktoré svojim obsahom čo najlepšie vyhovujú kritériám pre zaradenie do jednej alebo viacerých
 kategóríí nášho webkatalógu, budú mať výhodu začlenenia do katalógu Cdfoto.biz bez spätného odkazu. Podrobnosti o
 spolupráci pri spätných odkazoch budú dohodnuté s každým potenciálnym užívateľom tohto katalógu
osobitne podľa
 uváženia našich redaktorov. V niektorých prípadoch aj spätné odkazy z webstránok, s ktorými užívateľ bežne spolupracuje
 alebo tip od potenciálneho užívateľa nášho katalógu, kde môžeme zaregistrovať zadarmo naše webové stránky môžu byť
 uznané ako
Váš úspešný spätný odkaz. Aj článok (blog) o hlavných témach nášho katalógu so spätným odkazom na
 spriatelený Webkatalog Cdfoto.net je vítaný. Zaujímavé príbehy (blogy) a webové stránky z celého internetu s veľmi dobrou
 návštevnosťou možno prijať bez akýchkoľvek podmienok, alebo zápis Vášho linku do nášho katalógu podporíte aj tým, že
 začleníte webdizajnéra tohto webkatalogu Petra Nemečka, Bratislava (self-employed, Slovakia) do Vašich kruhov v sociálnej
 sieti Google+  a udelíte nám "like" doporučenie na www.facebook.com/cdfoto.net .
 

 4 / Základným predpokladom pre prijatie Vašej webovej stránky do nášho katalógu (t.j. vytvorenie odkazu na Vašu webstránku v
 našom webkatalógu) je, že Vaša stránka má pôvodný obsah - stránky zamerané na udržateľný cestovný ruch (ekoturistiku) a
 webové stránky tematicky zapadajúce do nášho katalógu s dobrým ratingom majú vysokú prioritu. Ak prezentujete zrkadlové
 webstránky, alebo Vaše webstránky obsahujú prevažne reklamné odkazy na predaj cudzích produktov a služieb nepatriacich
 Vašej firme, môžeme ich odmietnuť.

 5 /. Katalóg Cdfoto.biz obsahuje odkazy na iné webové stránky. Beriete na vedomie, že odkazované webstránky uživateľov nie
 sú pod kontrolou nášho katalógu. Katalóg Cdfoto.biz nezodpovedá za obsah ani prevádzku akýchkoľvek odkazovaných
 webstránok ani za linky uvedené na zmienených webstránkach užívateľov, alebo akékoľvek zmeny alebo aktualizácie
 zmienených webstránok. Katalóg Cdfoto.biz uvádza tieto odkazy iba pre pohodlie a zjednodušenie Vášho vyhľadávania na
 Internete, a zahrnutie akéhokoľvek odkazu do Katalógu Cdfoto.biz neznamená, že máme akékoľvek spojenie s jeho
 prevádzkovateľmi.

 6 /. Materiály v Katalógu Cdfoto.biz o internetových webstránkach sú poskytované "tak ako sú" a "ako sú prístupné". Katalóg 
 Cdfoto.biz nedáva žiadne záruky použitia výslovne vyjadrené alebo mlčky predpokladané a Katalóg Cdfoto.biz odmieta a
 neguje všetky ostatné vhodnosti pre konkrétny účel, predajnosť, alebo neporušenie práv duševného vlastníctva alebo iné
 porušenie práv. Katalóg Cdfoto.biz vylučuje aj akékoľvek zastupovanie iných webstránok ako aj osôb a firiem, ktoré tieto
 webstránky reprezentujú pokiaľ ide o presnosť, pravdepodobné výsledky, alebo spoľahlivé použitie materiálov na svojich
 webových stránkach alebo inak sa týkajúcich týchto materiálov vrátane linkov uvedených na webstránkach užívateľov tohto
 katalógu .

7 /. Ak sa u niektorej webovej stránky zistí aj po jej zaradení do katalógu, že porušuje tieto pravidlá účasti, alebo že je v rozpore
 s cieľom tohto katalógu, môže byť kedykoľvek odstránená  bez predchádzajúceho upozornenia podľa uváženia redaktorov
 katalógu. Postihnutý užívateľ katalógu nemá právo na vrátenie finančnej straty alebo kompenzáciu iných výhod, jeho jediné právo
 je odstránenie spätného odkazu vzájomne dohodnutého s katalógom Cdfoto.biz - ak nejaký existuje na webstránkach užívateľa.
 Katalóg Cdfoto.net nie je zodpovedný za akékoľvek následné, náhodné alebo mimoriadne škody, vrátane ušlého zisku, spojené s
 odstránením odkazu na akúkoľvek webovú stránku užívateľa tohto katalógu.

8 /. O zaradení webovej stránky do určitej kategórie, jej umiestnení v katalógu a popise Vašej webstránky použitom v tomto
 katalógu rozhodne s konečnou platnosťou redakcia katalógu. V našom webkatalógu umožňujeme aj zaradenie odkazu na
 podstránku Vašej webstránky. Uvítame Vašu pomoc pri preklade správneho popisu Vašej webovej stránky do angličtiny,
 nemčiny, češtiny alebo slovenčiny, pričom každá jazyková mutácia má mať max. 220 - 230 znakov.

 9 /. Materiály obsiahnuté v katalógu Cdfoto.biz sú chránené zákonmi o duševnom vlastníctve. Súhlasíte s tým, že nebudete
 reprodukovať, kopírovať, predávať, alebo využívať akúkoľvek časť tohto katalógu pre akékoľvek komerčné účely bez výslovného,
 predchádzajúceho písomného súhlasu katalógu Cdfoto.biz .

 10 /. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť všetky ustanovenia alebo časť týchto Pravidiel a
 jeho podmienky. Prosíme kontrolovať tieto pravidlá a podmienky aspoň 1 - 2x ročne kvôli sledovaniu zmien.
Budeme vďační za
 akékoľvek návrhy, ktoré zlepšia naše služby

 
 11 /. Prečítali ste si pravidlá na tejto stránke a súhlasíte s tým, že vyplnením prihlášky, jej odoslaním a prihlásením sa do
 Katalógu Cdfoto.biz dávate najavo svoj súhlas s nimi. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami a pravidlami, nepoužívajte prosím 
 náš Katalóg Cdfoto.biz prevádzkovaný na webstránke www.cdforo.biz
 

 

Index-Sk | O katalógu |  Pridaj URL zdarma | Pravidlá vstupu | Kooperácia | Mapa stránky | Partneri | Webtipy | Kontakt | Cookies

Copyright © 2013 GINKO PRO, Bratislava