Celosvětový bezplatný Webkatalog o sportu, turistice, cestování, volném čase, ekologii, životním stylu a zdraví v čtyřech jazycích pro šest kontinentů určen aktivním a odpovědným lidem
Přidej URL zdarma
Vaše pozice: Index » Česká verze » Pravidla vstupu

Hledání v katalogu Cdfoto.biz:
 


                             
Pravidla vstupu a účasti v Cdfoto.biz pro potenciální uživatele tohoto katalogu

 1 /. Jedná se o nekomerční katalog , resp. částečne komerční katalog (první 3 místa v každé kategorii mohou být spoplatneny
 10, - Euro /rok pokud první stránka má min. 10 účastníků)
přátelský rodinám a podporující životní prostředí - ekologickú stopu.
 Katalog je určen odpovědným lidem a společnostem orientovaným na budoucnost. Nepřijímáme webové stránky s pornografic-
 kým, vulgárním, násilným, pirátským nebo nezákonným obsahem, stránky nevhodné pro děti a stránky podporující hazardní hry,
 nebo webové stránky, které odkazují na takový obsah u jiných zdrojů.
Standardní zápisy v katalogu Cdfoto.biz jsou zdarma
 
Ačkoli standardní zápisy v adresáři
Cdfoto.biz jsou zdarma, alespoň "like" doporučení na Facebook.com nebo Google+ se od
 vás očekávají - viz bod 3. 


 2 /. Vaše webové stránky musí být v angličtině, němčině, češtině nebo slovenštině, nebo musí mít verzi v jednom z těchto
 čtyř jazyků.

 3 /. Katalog Cdfoto.biz uvítá jakékoliv trvalé zpětné odkazy získané jako protislužby (zdarma) z vašich stránek, resp. z
 webstránek, s nimiž spolupracujete. I zpětné odkazy na blozích jsou vítány. Pouze klienti spřáteleného katalogu
Cdfoto.net a
 webstránky s dobrým rankingem, které svým obsahem co nejlépe vyhovují kritériím pro zařazení do jedné nebo více kategorii
 našeho Webkatalogu, budou mít výhodu začlenění do katalogu Cdfoto.biz bez zpětného odkazu. Podrobnosti o spolupráci při
 zpětných odkazech budou dohodnuté s každým potenciálním uživatelem tohoto katalogu
zvlášť dle uvážení našich
 redaktorů. V některých případech i zpětné odkazy z webstránek, s nimiž uživatel běžně spolupracuje nebo tip od potenciálního
 uživatele našeho katalogu, kde můžeme zaregistrovat zdarma naše webové stránky mohou být uznány jako Váš úspěšný

 
zpětný odkaz. Aj článek (blog) o hlavních tématech nášho katalógu se zpětným odkazem na spřátelený Webkatalog Cdfoto.net
 je vítan. Zajímavé příběhy (blogy) a webové stránky z celého internetu s velmi dobrou návštěvností lze přijmout bez jakýchkoli
 podmínek, nebo začleníte webdesignera tohoto webkatalog
Petra Nemečka, Bratislava (self-employed, Slovakia) do Vašich
 kruhů v sociální síti
Google+ a udelíte nám "like" doporučení na www.facebook.com/cdfoto.net.

 4 / Základním předpokladem pro přijetí Vaší webové stránky do našeho katalogu (tj. vytvoření odkazu na vaši stránku v našem
 webkatalog) je, že Vaše stránka má původní obsah - stránky zaměřené na udržitelný cestovní ruch (ekoturistiku) a webové
 stránky tématicky zapadající do našeho katalogu s dobrým ratingem mají vysokou prioritu. Pokud prezentujete zrcadlové
 stránky, nebo Vaše webstránky obsahují převážně reklamní odkazy na prodej cizích produktů a služeb nepatřícich Vaší firmě,
 můžeme je odmítnout.

 5 /. Katalog Cdfoto.biz obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Berete na vědomí, že odkazované webstránky uživatelů nejsou
 pod kontrolou našeho katalogu. Katalog Cdfoto.biz neodpovídá za obsah ani provoz jakýchkoli odkazovaných webstránek
 ani za linky uvedené na zmíněných stránkách uživatelů nebo jakékoli změny nebo aktualizace zmíněných webstránek. Katalog
 Cdfoto.biz uvádí tyto odkazy pouze pro pohodlí a zjednodušení Vašeho vyhledávání na Internetu a zahrnutí jakéhokoli odkazu
 do Katalogu Cdfoto.biz neznamená, že máme jakékoli spojení s jeho provozovateli.

 6 /. Materiály (odkazy) v Katalogu Cdfoto.biz o internetových stránkách jsou poskytovány "tak jak jsou" a "jak jsou přístupné".
 Katalog Cdfoto.biz nedává žádné záruky použití výslovně vyjádřené nebo mlčky předpokládané a Katalog Cdfoto.biz odmítá a
 neguje všechny ostatní vhodnosti pro konkrétní účel, prodejnost, nebo neporušení práv duševního vlastnictví nebo jiné porušení
 práv. Katalog Cdfoto.biz vylučuje i jakékoli zastupování jiných webových stránek i osob a firem, které tyto webstránky
 reprezentují pokud jde o přesnost, pravděpodobné výsledky, nebo spolehlivé použití materiálů na svých webových stránkách
 nebo jinak se vztahujících k těmto materiálům včetně linků uvedených na webstránkách uživatelů tohoto katalogu.

 7 /. Pokud se u některé z webových stránek zjistí i po jejím zařazení do katalogu, že porušuje tato pravidla účasti, nebo že je
 v rozporu s cílem tohoto katalogu, může být kdykoli odstraněna bez předchozího upozornění dle uvážení redaktorů katalogu.
 Postižený uživatel katalogu nemá nárok na vrácení finanční ztráty nebo kompenzaci jiných výhod, jeho jediné právo
 je odstranění zpětného odkazu vzájemně dohodnutého s katalogem Cdfoto.biz - pokud nějaký existuje na webstránkách
 uživatele. Katalog Cdfoto.net není zodpovědný za jakékoliv následné, náhodné nebo mimořádné škody, včetně ušlého zisku,
 spojené s odstraněním odkazu na jakoukoliv webovou stránku uživatele tohoto katalogu.

 8 /. O zařazení webové stránky do určité kategorie, její umístění v katalogu a popisu Vaší webstránky použitém v tomto katalogu
 rozhodne s konečnou platností redakce katalogu. V našem Webkatalog umožňujeme i zařazení odkazu na podstránku Vaší
 webstránky. Uvítáme Vaši pomoc při překladu správného popisu Vaší webové stránky do angličtiny, němčiny, češtiny nebo
 slovenštiny, přičemž každá jazyková mutace má mít max. 220 - 230 znaků.

 9 /. Materiály obsažené v katalogu Cdfoto.biz jsou chráněny zákony o duševním vlastnictví. Souhlasíte s tím, že nebudete
 reprodukovat, kopírovat, prodávat, nebo využívat jakoukoli část tohoto katalogu pro jakékoli komerční účely bez výslovného,
 předchozího písemného souhlasu katalogu Cdfoto.biz.

 10 /. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, upravit, přidat nebo odstranit všechna ustanovení nebo část těchto Pravidel a jeho 
 podmínky. Prosíme kontrolovat tato pravidla a podmínky alespoň 1 - 2x ročně kvůli sledování změn. Budeme vděčni za jakékoli návrhy, které zlepší naše služby.

 11 /. Přečetli jste si pravidla na této stránce a souhlasíte s tím, že vyplněním přihlášky, její odesláním a přihlášením se do
 Katalogu Cdfoto.biz dáváte najevo svůj souhlas s nimi. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami a pravidly, nepoužívejte prosím
 náš Katalog Cdfoto.biz provozován na webstránce www.cdforo.biz
 

 

Index-Cz | O katalógu |  Přidej URL zdarma | Pravidla vstupu | Mapa stránky | Kooperace | Partneři | Webtipy | Kontakt | Cookies_cz

Copyright © 2013 GINKO PRO, Bratislava